Sluit

Login

Log in met je username en password.

Login

Wachtwoord vergeten?

Can't access your account?

Selecteer een taal

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:

  Selecteer een locatie

  Privacyverklaring

  BASF verheugt zich over uw bezoek op onze website en uw interesse in ons bedrijf.
  Het thema gegevensbescherming geniet bij BASF de hoogste prioriteit. Daarom willen wij u hieronder uitvoerig informeren over:

  • welke informatie BASF tijdens uw bezoek op onze website registreert;
  • voor welke doeleinden deze informatie wordt verwerkt;
  • op basis van welke rechtsgrond de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt;
  • aan welke ontvanger persoonsgegevens worden doorgegeven;
  • hoelang persoonsgegevens worden opgeslagen;
  • of u verplicht bent ons persoonsgegevens te verstrekken.

  Bovendien willen wij u meedelen,

  • welke rechten u met betrekking tot de verwerking van gegevens heeft;
  • wie als verwerkingsverantwoordelijke moet worden beschouwd als bedoeld in de wetgeving inzake gegevensbescherming en, indien beschikbaar, de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming.

  1. Welke informatie registreert BASF tijdens uw bezoek op deze website, voor welk doel en wat is hiervoor de rechtsgrond?

  1.1   Als u onze website voor het inwinnen van informatie (dus niet ter registratie of voor het opnemen van contact) bezoekt, wordt de volgende informatie automatisch door uw browser aan onze server doorgegeven:

  • IP-adres van uw computer
  • informatie over uw browser
  • naam van de website waarvandaan u ons bezoekt
  • naam van de opgeroepen landingspagina (URL) of het opgeroepen bestand
  • datum en tijdstip van uw bezoek
  • omvang van de doorgegeven gegevens
  • statusinformatie zoals foutmeldingen
  Het doel van deze gegevensverwerking is
  • u de opgevraagde inhoud beschikbaar te kunnen stellen. Daarbij slaan wij het volledige IP-adres slechts zo lang dit technisch noodzakelijk is op, om u de opgevraagde pagina te tonen. 
  • uw IP-adres door te geven aan een dienstverlener die uw openbare IP-adres synchroniseert met niet-persoonsgebonden bedrijfsinformatie. Deze bedrijfsinformatie wordt door ons opgeslagen. Bij deze stap in de verwerking wordt uw IP-adres noch door onze dienstverlener noch door ons opgeslagen.
  • ons te beveiligen tegen aanvallen en een correcte werking van onze website te waarborgen. Daarbij slaan wij de voornoemde gegevens voor maximaal 180 dagen tijdelijk en beveiligd tegen ongeoorloofde toegang op. Uitgesloten van wissing na maximaal 180 dagen zijn gegevens inzake ongeoorloofde toegang, die noodzakelijk zijn voor de verdere vervolging van aanvallen en verstoringen.
  Rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de bovengenoemde doeleinden van de gegevensverwerking.

  1.2   Als u door middel van een contactformulier van onze website of per e-mail contact met ons opneemt, ontvangen wij de volgende informatie:

  • voor- en achternaam
  • uw e-mailadres en overige informatie die u in uw e-mail dan wel in een veld van ons contactformulier aan ons doorgeeft (bericht)
  • alsmede overige vrijwillige informatie
  Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:
  • datum en tijdstip van de contactopname
  Het doel van deze gegevensverwerking is
  • uitsluitend de verwerking van de contactopname.
  De overige persoonsgegevens die tijdens de verzendprocedure worden verwerkt, dienen ertoe om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.
   
  Rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de bovengenoemde doeleinden van de gegevensverwerking.

  1.3   Op onze website bestaat de mogelijkheid om zich te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de volgende gegevens uit het invoerscherm aan ons doorgegeven:

  • IP-adres van de bezoekende computer
  • voor- en achternaam
  • uw e-mailadres
  • alsmede overige vrijwillige informatie
  Op het moment van de aanmelding worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:
  • datum en tijdstip van de aanmelding
  Het doel van deze gegevensverwerking is
  • uitsluitend het toezenden van de geabonneerde nieuwsbrief

  De overige persoonsgegevens die tijdens de aanmeldingsprocedure worden verwerkt, dienen ertoe om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

  Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogeheten double-opt-in-procedure. Zodra u zich op onze website heeft geabonneerd op onze nieuwsbrief, ontvangt u een e-mail op het bij de aanmelding opgegeven e-mailadres waarin u wordt verzocht om de aanmelding te bevestigen. Hierdoor willen wij voorkomen dat er registraties worden uitgevoerd met vreemde e-mailadressen.

   
  Rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens en het toezenden van de geabonneerde nieuwsbrief is artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit uw aanmelding voor het toezenden van de nieuwsbrief, hetgeen een relevante en passende verhouding vormt als bedoeld in overweging 47 bij de Algemene verordening gegevensbescherming, alsmede uit de omstandigheid dat het binnen de branche gebruikelijk is om informatie over nieuwe producten of diensten, bijeenkomsten en events te verstrekken en dit door het overgrote deel van onze klanten wordt verwacht en gewaardeerd.

  1.4   Op onze website bieden wij u gratis informatie (bijv. whitepapers, webinars, planningtools e.d.) die u kunt downloaden. Voordat u de gratis informatie kunt downloaden, wordt via een invoerscherm de volgende informatie aan ons doorgegeven:

  • het IP-adres van de gebruiker
  • datum en tijdstip van de registratie
  • voor- en achternaam
  • e-mail (als gebruikersnaam)
  • postcode
  • land
  • wachtwoord
  • gebruikersgroep bijv. architect
  • alsmede overige vrijwillige gegevens

  Op het moment van de aanmelding worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

  • datum en tijdstip van de download
  Het doel van deze gegevensverwerking is 
  • het ter beschikking stellen van de gewenste informatie en
  • benadering van u voor commerciële doeleinden
  De overige persoonsgegevens die tijdens de aanmeldingsprocedure worden verwerkt, dienen ertoe om misbruik van het invoerscherm te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

  Rechtsgrond voor de verwerking en het gebruik van deze gegevens is artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Het commerciële gebruik van uw persoonsgegevens is onderdeel van de prestaties die in het kader van een rechtsbetrekking wederzijds worden verricht.
  U heeft het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor het doeleinde van direct marketing (artikel 21, lid 2, AVG).

  2. Worden op onze website cookies gebruikt?

   

  Bij uw bezoek op onze website wijzen wij u in onze ‘cookie-banner’ erop dat wij cookies gebruiken. Door gebruik te maken van onze website gaat u ermee akkoord dat wij cookies gebruiken. Hieronder willen wij u informeren over welke cookies wij gebruiken en hoe u het plaatsen van onze cookies kunt voorkomen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op uw computersysteem worden opgeslagen. Zodra u onze website oproept, kan er een cookie worden opgeslagen op uw besturingssysteem.

  2.1   De volgende cookies zijn belangrijk voor de goede werking en voor bepaalde services van onze website:

  Cookie

  Doel

  Gegevenswissing

   

  MBS Cookie Advice / BASF Cookie Advice Name

  De cookie wordt alleen met de waarde ‘true’ geplaatst en opgeslagen als een gebruiker met het oog op de cookiemelding op ‘ok’ geklikt heeft. Anders bestaat de cookie niet.

  1 jaar na het bezoek van onze site

  MBS Country Language Selector BASF Country
  Language name

  De cookie wordt alleen geplaatst en met de waarde ‘true’ opgeslagen als een gebruiker een voorkeursland- of taal vastlegt en voor zover de automatische weergave daarvan geactiveerd is. Anders bestaat de cookie niet.

  1 jaar na het bezoek van onze site

  Anti Xsrf Token

  Deze cookie en zijn waarde worden bij elke sessie opnieuw gegenereerd. De cookie garandeert dat verzoeken door dezelfde browser gedaan worden, ten einde manipulaties te voorkomen. Details vindt u op https://www.owasp.org/index.php/Anti_CSRF_Tokens_ASP.NET

  Wordt gewist zodra u uw browser of uw cache leegt

  ASP.NET SessionId

  Eenmalige browsersessie. Is momenteel alleen nodig voor de CAPTCHA.

  Wordt gewist zodra u uw browser of uw cache leegt

  File_Download

  Wordt alleen geplaatst als er in hetzelfde venster een document wordt gedownload (via een verborgen iFrame).

  Actuele raadpleging, dan direct gevalideerd

  FedAuth

  Zorgt voor de aangemelde toegang nadat de bezoeker zich succesvol heeft aangemeld.

  Wordt gewist zodra u uw browser of uw cache leegt

  [UserName]_userProject

  Slaat de configuratie van het huidig samengestelde project op zodat het later kan worden verzonden aan de server; bovendien wordt het project bijgehouden zodat het niet voor nieuwkomers op de website verloren gaat.

  Wordt gewist zodra u uw browser of uw cache leegt

  [UserName]_tempData

  Slaat tijdelijke informatie op over de gebruikers-/accountstatus voor de overeenkomstige UI-afwikkeling: nieuwsbrief, gebruiker geblokkeerd, ontwerp voor beheerders.

  Wordt gewist zodra u uw browser of uw cache leegt

  Idsrvauth
  Idssrvauth

  Zorgt ervoor dat een succesvol aangemelde gebruiker toegang blijft houden zolang hij aangemeld is.

  Wordt gewist zodra u uw cache leegt. Als ‘ingelogd blijven’ is geselecteerd: 1 jaar na het bezoek van onze site

  ​IdSrvUserLang

  ​Slaat de huidige voorkeurstaal op, zodat de taal bij het volgende bezoek weer wordt weergegeven.

  1 jaar na het bezoek van onze site

  ​wsfedsignout

  ​Slaat de return URL na het succesvol aan-/afmelden tijdens dezelfde sessie nog een keer op in de externe toepassing.

  Wordt gewist zodra u uw browser of uw cache leegt

  2.2   Met de volgende cookies meten wij het gebruik van onze website:

  Cookie

  Doel

  Gegevenswissing

  ACOOKIE

  Met deze cookie kan de webanalyse-tool Webtrends anonieme informatie verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. Deze anonieme informatie toont ons onder andere hoeveel personen onze website hebben bezocht, welke websites de gebruikers zojuist hebben bezocht voordat zij op onze website terecht gekomen zijn en welke pagina’s ze hebben bezocht. 

  2 jaar na het bezoek van onze site

  WT_FPC

  Standaard volgt Webtrends bezoekers over het hoofddomein en alle subdomeinen heen.

  2 jaar na het bezoek van onze site

  Id

  Wij gebruiken de DoubleClick-cookie om gegevens te verzamelen over gebruikersinteracties met advertenties en andere functies van de advertentieservices met betrekking tot onze website.

  2 jaar na het bezoek van onze site

  utag_main

  De Tealium-Tag-Managementbibliotheek bouwt en beheert een afzonderlijke cookie genaamd utag_main. Deze cookie heeft meerdere ingebouwde waarden die de anonieme bezoekerssessie bijhoudt. Zoals een eenduidige code voor de sessie en een Unix/Epoch-tijdstempel in milliseconden.    

  1 jaar na het bezoek van onze site

  D41ID

  Wij gebruiken deze cookie van Dun and Bradstreet om anonieme informatie te ontvangen over bedrijven die onze website bezoeken.

  1 jaar na het bezoek van onze site

  De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door technische beveiligingsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daarom is het niet meer mogelijk deze gegevens te koppelen aan uw persoon.
  Via de instellingen van uw browser kunt u verhinderen dat cookies worden opgeslagen.

  2.3   Bovendien hebben wij op onze website Hub-Spot geïntegreerd. Daarbij gaat het om zogeheten Customer Relat-onship-cookies. Hub-Spot gebruikt zogeheten ‘web beacons’ en cookies die op uw computer worden opgeslagen.

  Exploitatiemaatschappij is de HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA. De privacyverklaring van HubSpot vindt u op: 
  https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

  Als u op onze website

  • een abonnement neemt op onze nieuwsbrief
  • gebruikmaakt van ons downloadportaal of
  • ons contactformulier invult
  worden door HubSpot de volgende gegevens samen met de door u ingevoerde gegevens door de onderstaande cookies verzameld en zoals beschreven opgeslagen:

  Cookie

  Doel

  Gegevenswissing

  __hstc

  De hoofdcookie voor het volgen van bezoekers. Hij bevat de domeinen, utk (zie hierna), de initiële tijdstempel (laatste bezoek), de laatste tijdstempel (laatste bezoek), de huidige tijdstempel (dit bezoek) en het sessienummer dat voor elke volgende sessie wordt verhoogd.

  2 jaar na het bezoek van onze site

   hubspotutk

  Deze cookie wordt gebruikt om de identiteit van een bezoeker te traceren. Deze cookie wordt aan HubSpot doorgeven bij de verzending van een formulier en gebruikt bij het dupliceren van contacten.

  10 jaar na het bezoek van onze site

   __hssc

  Deze cookie slaat sessies op. Deze wordt gebruikt om vast te stellen of het sessienummer en het tijdstempel in de __hstc-cookie moet worden verhoogd. Hij bevat de domeinen, viewCount (verhoogt elke pageView in een sessie) en de initiële tijdstempel van de sessie.

  30 minuten na het bezoek van onze site

  ​__hssrc

  Als HubSpot de sessiecookie wijzigt, wordt ook die cookie geplaatst. Wij zetten het op nummer 1 en gebruiken het om vast te stellen of de gebruiker zijn browser opnieuw heeft opgestart. Als deze cookie bij het beheer van cookies niet bestaat, gaan we ervan uit dat er sprake is van een nieuwe sessie is.

  ​Wordt gewist zodra u uw browser sluit

  ​__hs_opt_out

  Deze cookie wordt gebruikt door de opt-in-privacyrichtlijn om eraan te herinneren dat de gebruiker niet op wordt verzocht om cookies te accepteren. Deze cookie wordt geplaatst als u gebruikers de mogelijkheid biedt om cookies te weigeren.

  2 jaar na het bezoek van onze site

  ​__hs_do_not_track

  Met deze cookie kan worden voorkomen dat de tracking code informatie stuurt naar HubSpot. Het plaatsen van deze cookies onderscheidt zich van de uitschakeling van cookies waardoor geanonymiseerde informatie nog steeds naar HubSpot kan worden gestuurd.

  2 jaar na het bezoek van onze site

  ​__hs_testcookie

  ​Deze cookie wordt gebruikt om te testen of de bezoeker de ondersteuning voor de cookie heeft ingeschakeld.

  Wordt gewist zodra u uw browser sluit

  ​hsPagesViewedThisSession

  ​Deze cookie wordt gebruikt om het raadplegen van pagina’s gedurende een sessie te volgen.

  ​Wordt gewist zodra u uw browser sluit

  Rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit uw aanmelding voor het toezenden van de nieuwsbrief, het feit dat u contact met ons opneemt dan wel het downloaden van informatie, hetgeen een relevante en passende verhouding vormt als bedoeld in overweging 47 bij de Algemene verordening gegevensbescherming, alsmede uit de omstandigheid dat het binnen de branche gebruikelijk is om informatie over nieuwe producten of diensten, bijeenkomsten en events te verstrekken en dit door het overgrote deel van onze klanten wordt verwacht en gewaardeerd.

  Via de instellingen van uw browser kunt u verhinderen dat deze cookies worden opgeslagen.


  3. Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

  De onder punt 1.1 en 1.4 genoemde persoonsgegevens geven wij door aan verwerkers gevestigd in de Europese Unie. De verwerking aldaar vindt in opdracht van ons en volgens onze aanwijzingen plaats.
  De persoonsgegevens onder punt 2.3 worden doorgegeven aan de exploitant HubSpot. HubSpot Inc. is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield en heeft zich verplicht tot naleving van de richtlijnen van de AVG.

  4. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

  BASF heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend geüpdatet overeenkomstig de technologische ontwikkelingen.

  5. Welke rechten heeft u?

  Onder de AVG heeft u bepaalde rechten:


  Recht van inzage: Het recht op inzage in over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, en in andere specifieke informatie (bijv. informatie die in deze privacyverklaring wordt genoemd).

  Recht op rectificatie: Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u recht op rectificatie.

  Recht op gegevenswissing: Op basis van het zogeheten ‘Recht om vergeten te worden’ kunnen u eisen dat uw persoonsgegevens worden gewist, tenzij er sprake is een verplichting om gegevens te bewaren. Het recht op gegevenswissing is geen recht zonder uitzonderingen. Wij hebben bijvoorbeeld het recht om door te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens als een dergelijke verwerking noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te komen of als deze verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

  Recht op beperking van de verwerking: Dit recht omvat de beperking van het gebruik en de wijze van gebruik. Dit recht beperkt zich tot bepaalde gevallen en is vooral van toepassing, indien:
  (a) de gegevens onjuist zijn;
  (b) de verwerking onrechtmatig is en u gegevenswissing weigert;
  (c) wij de gegevens niet meer nodig hebben, u echter de gegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.
  Als de verwerking beperkt is, mogen wij de gegevens blijven opslaan, maar niet gebruiken. Wij hanteren een lijst met personen die het recht op beperking van de verwerking hebben uitgeoefend, om deze beperking te kunnen garanderen.


  Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Dit recht houdt in dat wij uw persoonsgegevens voor zover technisch mogelijk in een overzichtelijk, gangbaar en machinaal leesbaar formaat voor uw eigen doeleinde verstrekken.

  Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien deze op grond van gerechtvaardigde belangen worden verwerkt, met name in het geval van direct marketing.

  Recht op kennisgeving: U heeft het recht om in duidelijke en eenvoudige taal informatie te krijgen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

  Recht op intrekking van uw toestemming: Als u ons uw toestemming heeft verleend voor verwerking, heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

  De uitoefening van deze rechten is voor u kosteloos. U moet echter uw identiteit met twee factoren aantonen. In overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen zullen wij redelijke inspanningen verrichten om uw persoonsgegevens in onze bestandssystemen over te dragen, te rectificeren of te wissen.

  Om uw rechten uit te oefenen, een klacht in te dienen of overige verzoeken in te dienen, neemt u alstublieft per e-mail contact met ons op of schrijft u ons een brief. Wij doen ons best om u binnen 30 dagen te antwoorden.
  De contactgegevens vindt u onder punt 7.

  Als wij een klacht ontvangen, zullen wij contact opnemen met de persoon die de klacht heeft ingediend om de klacht te onderzoeken. Als wij een klacht niet direct kunnen oplossen, zullen wij indien nodig samenwerken met de instanties, met name de toezichthoudende autoriteit.

  Als u niet tevreden bent met de afhandeling van een klacht inzake uw persoonsgegevens, kunt u de klacht richten aan de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

  6. Waar kunt u een klacht indienen?

  Met een klacht kunt u zich wenden tot de in deze privacyverklaring genoemde functionaris voor gegevensbescherming (zie onderstaande contactgegevens) of tot een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Daarnaast kunt u contact opnemen met:

  de Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van de deelstaat Rijnland-Palts)
  Hintere Bleiche 34
  55116 Mainz
  https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
  E-mail:  poststelle@datenschutz.rlp.de

  7.  Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en wie is onze functionaris voor gegevensbescherming?

  7.1 Nederland

  De verantwoordelijken voor de gegevensverwerking vindt u hier.

  Aanspreekpunt voor aangelegenheden die de wetgeving inzake gegevensbescherming betreffen, is:

  BASF Construction Chemicals Nederland B.V.,
  Registered Office: Karolusstraat 2,
  P.O. Box 132, 4900 AC Oosterhout, N,
  Companies' Register: KVK Breda 200 292 64
  Tel: +31 26371-7478

  Gebruikt u alstublieft het adres van het bovenstaande aanspreekpunt om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming Mrs. Sevim Gunes. Met onze functionaris voor gegevensbescherming kan ook contact worden opgenomen via het e-mailadres data-protection.nl@basf.com.

  7.2 België

  De verantwoordelijken voor de gegevensverwerking vindt u hier.

  Aanspreekpunt voor aangelegenheden die de wetgeving inzake gegevensbescherming betreffen, is:

  BASF Belgium Coordination Center Comm.V
  Registered Office: Scheldelaan 600
  2040 Antwerpen
  B.T.W. BE0862390376
  R.P.R Antwerpen
  Tel: +32 11 340 431

  Gebruikt u alstublieft het adres van het bovenstaande aanspreekpunt om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming Mrs. Sevim Gunes. Met onze functionaris voor gegevensbescherming kan ook contact worden opgenomen via het e-mailadres data-protection.be@basf.com.

  8. Bescherming persoonsgegevens bij minderjarigen

  Deze website richt zich tot personen die minimaal 18 jaar zijn. Wij willen geen persoonsgegevens verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar.

  Personen die jonger zijn dan 18 jaar moeten daarom geen persoonsgegevens op of via deze website verstrekken. Als een dergelijke persoon persoonsgegevens via deze website verstrekt, zullen wij deze gegevens wissen en niet verder verwerken, zodra wij op de hoogte zijn van de minderjarigheid.